Animaatio eBrochure Multimedia Video Virtuaalitekniikka Visualisointi

Virtuaalitekniikka (Virtual Reality) mahdollistaa perinteisen staattisen 3-ulotteisen suunnittelumaailman esittämisen dynaamisena 'neli'-ulotteisena maailmana, jossa aika on yksi ulottuvuus.

Virtuaalitekniikkaa voidaan hyödyntää tehokkaasti vaativien teknisten tuotteiden suunnittelussa, tuotekehityksessä, myynnissä ja markkinoinnissa sekä jälkimarkkinointipalveluissa esimerkiksi seuraavilla sovellutusalueilla ...
  • tila- ja toiminnansuunnittelu - 3D mallia voidaan käsitellä reaaliaikaisesti lisäämällä siihen objekteja, joilla on toimintaa kuvaavia parametrejä, ehtoja, ominaisuuksia, ...
  • läpikävely visualisoidussa 3D-mallissa - objektien pintamateriaaleja sekä valaistusolosuhteita voidaan muuttaa reaaliaikaisesti sekä objekteihin voidaan sisällyttää lisäksi kaikkia multimedia-esitykselle tyypillisiä elementtejä. 
  • tuotantoyksiköiden, -linjojen ja -laitosten tuotannon resurssien ja kapasiteettien suunnitteluun sekä simulointiin ns virtuaalisen tehtaan periaatteella 
  • testataan olemassa olevan menetelmän toimintaa ja tutkitaan havainnollisesti sen eri kehittämisvaihtoehtoja 
  • tutkitaan ja testataan uuden kehitteillä olevan tilan tai järjestelmän toimivuutta 
  • simulaattorit koulutuksen ja markkinoinnin tarpeisiin 
  • perehdytetään asiakkaat / käyttöhenkilökunta 'kädestä pitäen' laitteistojen toimintaan ja ominaisuuksiin
  • virtuaalinen asennus-, kokoonpano-, käyttö- ja huolto-ohje dokumentointi, jossa laitteiston 3D-osat toimivat kuumina objekteina (vrt kuumat sanat hypertekstidokumenteissä) . 

  Referenssinä haluan mainita toteuttamani Training CD konseptin, jossa virtuaalitekniikkaa hyödynnetään eri laitemallistojen kokoonpanojen ja toimintaperiaatteiden esittämisessä usealle eri käyttäjätasolle määriteltynä.  Sovellutus sisältää lisäksi mahdollisuuden loppukäyttäjälle tilata varaosia hyvin vaivattomasti suoraan 3D käyttöliittymästä.  Tietoliikenne välitetään tietoturvallisesti kryptättynä Internet tietoverkossa ilman erillisiä selain tai sähköpostiohjelmia!
Virtuaalisovellutusten esittämiseen riittää Windows PC.

Virtuaalisovellutukset voidaan liittää myös osaksi yrityksenne Internet- ja/tai Intranet-palveluja, jolloin niiden jakelukanavana voi toimia koko kansainvälinen tietoliikenneverkko. Sovellutusten katselu on mahdollista jo yleisillä selailuohjelmilla. 

Ottakaa yhteyttä niin kerron Teille mielelläni lisää henkilökohtaisesti virtuaalitekniikasta ja sen sovellutusmahdollisuuksista myös Teidän yrityksessänne.

 

Virtuaalinen Näyttely
Virtuaalinen Internet verkon VRML maailma, pilottiversio julkaistiin 22.10.1995

Klikkaa kuvaa ja siirry Virtuaalimaailmaan !

Oheinen kuva esittää syksyllä 1995 valmistamaani VRML virtuaaliympäristön käyttöliittymää.

Olen toteuttanut asiakkailleni useita virtuaalisovellutuksia mm. myynnin ja markkinoinnin sekä suunnittelun tarpeisiin. 

Huom ! Vanhemman CosmoPlayer VRML katseluohjelman käyttäjät.  Varmistakaa, että optio "Preferences - Headlight On" on kytkettynä katseluohjelmassanne!


Etusivu Osaaminen Sovellutuksia Referenssejä Demo-ohjelmia Yhteystiedot© Aki Veijalainen 1995-2014