Etusivu Osaaminen Sovellutuksia Referenssejä Demo-ohjelmia Yhteystiedot
  Tyypillisiä toteuttamiani multimedia- ja hypermediasovellutuksia ovat mm. 

  1. Tuotteiden ja palveluiden sähköiset esittelyt
  2. Myyntiä ja markkinointia tukeva materiaali sekä esitykset esim. tuotteiden lanseeraukseen, neuvottelu- ja messutapahtumia varten
  3. Asiakas- ja henkilöstövalmennusmateriaali, eLearning
  4. Tuotesuunnittelu, -muotoilu ja visualisointi
  5. Tuotantoprosessien, -koneiden ja -laitteiden toiminnan esittäminen, laitteistojen toiminnan simulointi sekä tuotantokoneiston kapasiteettien optimointi ns. virtuaalisen tehtaan periaatteella
  6. Asennus-, kokoonpano-, käyttö- ja huolto-ohjeet, IETM (Interactive Electronic Technical Manual)
  7. Konfiguraattorit
  8. Interaktiiviset informaatiopalvelut ja -kioskit
  9. Internet, Intranet ja Extranet sovellutukset
  10. Weblicaatiot
  11. Sähköpostiesitteet, eBrochures, digi-brochures
  12. Demot
  13. Näytönsäästäjät
 
© Aki Veijalainen 1994 2014